ตำนานซามูไร

posted on 15 Oct 2009 08:43 by nissnung
ปกติแล้วชาวบ้านชาวนาชาวไร่ทั้งหลายของญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบซามูไรเท่าไร เพราะซามูไรเป็นนักรบที่รับใช้ชนชั้นศักดินา

ยุคที่ขุนนางหรือชนชั้นศักดินาในญี่ปุ่นเรืองอำนาจ เห็นชัดในสมัยนารา ช่วงปีค.ศ.710-784 และสมัยเฮอิอัน ช่วงปีค.ศ.794-1185 ตระกูลขุนนางบางตระกูลมีอำนาจถึงขั้นควบคุมองค์จักรพรรดิได้ ขณะที่ระบบการบริหารบ้านเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นอ่อนแอลงจึงเกิดศึกแย่งชิงที่ดิน ทรัพย์สินและตำแหน่งระหว่างตระกูลมากขึ้น

ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิให้เป็นผู้รักษาความปลอดภัยในท้องที่ต่างๆและมีสิทธิติดอาวุธได้ หากมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้วางใจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะได้รับแต่งตั้งยศทางทหารอีกด้วย

ขณะเดียวกันทางฝ่ายผู้ดูแลหรือเจ้าของที่ดินของบรรดาตระกูลร่ำรวยทั้งหลาย ก็จะจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธของตัวเองเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่ดินของตัวเองด้วย

การรวมกลุ่มเพื่อปกป้องทรัพย์สินที่ว่านี้ ขยายตัวออกไปในหลายพื้นที่ กลายเป็นการสร้างอาณาจักรของครอบครัวตระกูลต่างๆ ซึ่งแต่ละบ้านแต่ละสาขาจะต้องมีนักรบชั้นดีประจำไว้ ซึ่งนั่นก็คือ "ซามูไร" นั่นเอง

ซามูไรเปรียบเหมือนเหล่าอัศวินในสมัยกลางของยุโรป ซามูไรจะเป็นพวกมีเกียรติและอุดมการณ์ มีคติรุนแรงเรื่องความเป็นพี่น้อง และปฏิบัติตนตามหลักความประพฤติอย่างเข้มงวด

เน้นความกล้าหาญ จงรักภักดี หากพ่ายแพ้หรือผิดพลาด ซามูไรจะยอมตายด้วยการคว้านท้อง ดีกว่าอยู่อย่างเสื่อมเสียเกียรติยศ

ภารกิจที่สำคัญที่สุดของซามูไรคือการอารักขาบุคคลในตระกูลทีสังกัด ต่อสู้ป้องกันและแก้แค้นแทนเจ้านาย พร้อมที่จะสละชีวิตของตัวเองและลูกเมียเพื่อเจ้านาย

ยุคซามูไรเฟื่องฟูที่สุดในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9-12 จนกระทั่งระบบสังคมญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่

Comment

Comment:

Tweet